Täyttö Oy

TIETOSUOJASELOSTE

Johdanto

Visiomme on tarjota paras asiakaskokemus luotettavalla, ihmisläheisellä ja vaivattomalla palvelullamme ympäri Suomen. Jotta voimme saavuttaa tämän ja lunastaa luottamuksesi, on tietojesi turvallinen ja suojattu hallinta meille tärkeää. Vaivaton palvelumme takaa, että voit olla meihin helposti yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää tietosuojaasi liittyen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on työntekijöidemme ja asiakkaidemme yhteen saattaminen. Toimintaamme kuuluu keskeisesti työhakemusten vastaanottaminen, käsittely ja säilytys sekä toimintaan kulloinkin liittyvien palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoito ja markkinointi.

Henkilörekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679) ja Henkilötietolaki (523 /99)

TÄYTTÖ Oy:n työnhakijarekisteri

Rekisterinpitäjä
TÄYTTÖ Oy, 3219481-5
Rieväkatu 8, 33540 Tampere
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
TÄYTTÖ Oy:n henkilöstöasioiden hoitaminen.
Rekisteröidyt henkilöt
TÄYTTÖ Oy:n työnhakijat.
Rekisteröidyt tiedot
Henkilön perustiedot (nimi, osoite, syntymäaika ym.), aiempia työsuhteita koskevat tiedot (alkamispäivä, tehtävä ym.), koulutus- ja ammattitaitotiedot.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään pääasiassa työnhakijalta itseltään.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osilta asiakasyrityksille.
Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä
Työnhakijarekisterin suojauksen periaatteet
Työnhakijarekisterin henkilötietoihin on pääsy TÄYTTÖ Oy:n nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa.

TÄYTTÖ Oy:n tuntikirjausrekisteri

Rekisterinpitäjä
TÄYTTÖ Oy, 3219481-5
Rieväkatu 8, 33540 Tampere
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
TÄYTTÖ Oy:n työsuhdeasioiden ja niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitaminen.
Rekisteröidyt henkilöt
TÄYTTÖ Oy:n työntekijät.
Rekisteröidyt tiedot
Henkilön nimi ja tiedot, missä asiakasyrityksissä henkilö on tehnyt töitä (milloin, kuinka paljon).
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään työntekijältä itseltään sekä asiakasyrityksiltä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osilta asiakasyrityksille.
Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä.
Tuntikirjausrekisterin suojauksen periaatteet
Tuntikirjausrekisterin henkilötietoihin on pääsy TÄYTTÖ Oy:n nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa.

TÄYTTÖ Oy:n työsuhderekisteri

Rekisterinpitäjä

TÄYTTÖ Oy, 3219481-5
Rieväkatu 8, 33540 Tampere
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
TÄYTTÖ Oy:n työsuhdeasioiden ja niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitaminen.
Rekisteröidyt henkilöt
TÄYTTÖ Oy:n työntekijät.
Rekisteröidyt tiedot
Henkilön perustiedot (nimi, osoite, syntymäaika, henkilötunnus ym.), työsuhdetta koskevat tiedot (alkamispäivä, tehtävät ym.), koulutus- ja ammattitaitotiedot, palkanlaskentatiedot (palkkaryhmä, rahapalkka, luontaisedut ym.), vuosiloma ym.
Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään pääasiassa työntekijältä itseltään.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan vain tarvittaessa ja tarpeellisilta osilta. Näitä voivat olla. asiakasyritykset, eläkeyhtiö, vakuutusyhtiö, verottaja, työnantajaliitto ym.
Tietojen siirto EU/ETA:n ulkopuolelle
Ei siirretä.
Työsuhderekisterin suojauksen periaatteet
Työsuhderekisterin henkilötietoihin on pääsy TÄYTTÖ Oy:n nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Manuaaliset tiedot säilytetään lukituissa kaapeissa. Työntekijöiden terveydentilaa koskevat tiedot säilytetään erillään muista henkilötiedoista.

TÄYTTÖ Oy:n viestintärekisteri

Rekisterinpitäjä
TÄYTTÖ Oy, 3219481-5
Rieväkatu 8, 33540 Tampere
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään TÄYTTÖ Oy:n palveluiden suoramarkkinoinnissa.
Rekisteröidyt henkilöt
Rekrytointi- ja henkilöstövuokrauspalveluiden hankinnasta vastaavat henkilöt.
Rekisteröidyt tiedot
Henkilön perustiedot (nimi, titteli, sähköposti, puhelin, osoite).
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä muista julkisista lähteistä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa rekisteristä henkilön vaatimuksesta tai ammatillisen vastuualueen muuttuessa. Viestintärekisteristä poistuminen tapahtuu laittamalla viestiä osoitteeseen ilse@taytto.fi tai ottamalla yhteyttä TÄYTTÖ Oy:n toimistolle.
Viestintärekisterin suojauksen periaatteet
SSL-suojatun viestintärekisterin henkilötietoihin on pääsy TÄYTTÖ Oy:n nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.